Historisk arkiv

– G20s veikart for digitalisering positivt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

G20-landene ble under et ministermøte i dag enige om et veikart, en felles policy for digitalisering. – G20s veikart er positivt. Jeg er glad G20 er opptatt av forbrukerrettigheter på nett og digital kompetanse. Vi trenger felles innsats for å sikre folks rettigheter på nett og skape mer inkluderende samfunn, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Paul Chaffey

Norge har lenge delta

tt i utformingen og oppfølgingen av den digitaliseringspolitikken i EU og OECD. Norge deltar i år også som partnerskapsland i G20 etter invitasjon fra det tyske formannskapet. Chaffey representerte Norge under ministermøtet i Düsseldorf.

– For en liten, åpen økonomi som den norske, er åpenhet og tilgang til markeder helt avgjørende, også når handelen skjer digitalt. Utfordringene må vi løse sammen med andre land, sier Chaffey. En forutsetning for å lykkes er blant annet å bygge tillit til at digital varehandel og digitale tjenester er sikre og at man som forbruker kan føle seg trygg, mener Chaffey.

Norge er blant de ledende landene på digitalisering i Europa. Chaffey mener partnerskapet gir oss anledning til å dele egne erfaringer, påvirke den internasjonale utviklingen og lære av andre land.

Forbrukerrettigheter, konkurranse, sikkerhet, kompetanse, deltakelse og digital infrastruktur, konkurranse og utfordringer for små og mellomstore bedrifter var blant temaene på dagsorden under Ministermøtet. G20-møtet samlet ministre med ansvar for digitalisering i de 20 største økonomiene i verden.

Den norske deltakelsen i G20 omfatter flere tematiske områder og avsluttes med et G20-toppmøte for statsledere 7. – 8. juli i Hamburg. 

For kontakt med Paul Chaffey kontakt kommunikasjonsenheten i KMD, tlf. 22 24 25 00.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00