Historisk arkiv

Gode råd om sikkerhet til alle som stiller til valg i høst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det norske demokratiet bygger på åpenhet og tillit til valggjennomføringen. I lys av den økte oppmerksomheten på uønsket påvirkning ved valg i andre land, sender regjeringen nå ut en brosjyre til alle som stiller til valg i høst med gode råd om hvordan man kan beskytte seg mot misbruk av informasjon.

Det siste året har det vært økt oppmerksomhet på faren for at fremmede stater aktivt søker informasjon om eller har til hensikt å påvirke politiske prosesser i andre land. Dette har vi sett eksempler på både i Frankrike, Tyskland og USA.

Norske myndigheter har ingen indikasjoner på en slik trussel foran høstens stortings- og sametingsvalg, men ønsker likevel å gjøre kandidatene bevisste på ha de selv kan gjøre for å redusere egen sårbarhet.

– Sikkerhet handler om å være bevisst, å ta gode forholdsregler og kloke valg. Derfor sender vi ut en brosjyre med konkrete og nyttige tips til alle som stiller til valg ved høstens stortings- og sametingsvalg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Brosjyren forklarer hvorfor den enkelte kandidat kan være av interesse og hvordan man kan unngå å bli utsatt for uønsket påvirkning og hvordan informasjon kan komme på avveie.

– Det er unødvendig at kandidater setter seg i en sårbar situasjon som kan utnyttes av fremmede staters etterretningstjenester dersom dette kunne vært unngått, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Brosjyren er utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i samarbeid med Etterretningstjenesten og PST, og skal gå elektronisk til alle kandidatene som stiller til valg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil be fylkesvalgstyrene distribuere den til de lokale tillitsvalgte for valglistene. Brosyren vil bli sendt ut i løpet av juni.

Formålet med brosjyren er å øke kandidatenes bevissthet om at fremmede stater kan være interessert og hvordan sårbarheter kan utnyttes. Brosjyren inneholder en rekke tips til hvordan den enkelte kandidat kan beskytte seg selv.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00