Historisk arkiv

Grensejustering mellom Re og Holmestrand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Re kommune og Holmestrand kommune justeres ved at Mulvika grunnkrets overføres til Holmestrand. Endringen skjer fra 1. januar 2020, samtidig som de nye kommunene Re/Tønsberg og Holmestrand/Sande trer i kraft.

– Innbyggerne i Mulvika har gitt et tydelig signal om at de ønsker å tilhøre Holmestrand. Derfor mener jeg det er riktig å gjennomføre denne grensejusteringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet vedtar videre at det ikke gjennomføres grensejustering for hele Grettebygd grunnkrets. Fylkesmannens utredning gir ikke noe klart svar på hvilken kommunetilhørighet som er ønsket av de berørte innbyggerne i denne delen av Re kommune.

Fylkesmannen i Vestfold får samtidig i oppdrag å vurdere en mindre grensejustering i Grettebygd nord, rundt Bentsrud næringsområde, og fatte vedtak i saken dersom kommunene blir enige om en løsning.

– Bentsrud næringsområde er i dag delt mellom to kommuner. Jeg mener det vil være en fordel for næringslivet å kunne forholde seg til èn kommune i et sammenhengende næringsområde, sier Sanner.

Fylkesmannen i Vestfold har kartlagt og vurdert lokale forhold og konsekvenser ved grensejusteringene. Per 1. januar 2017 var det registrert 125 innbyggere i Mulvika grunnkrets. Departementets vedtak om grensejusteringer er i tråd med anbefalingene fra fylkesmannen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtaksbrev (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00