Historisk arkiv

Harstad og Sortland får samiske navn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Harstad kommune i Troms har fått det samiske navnet Hársttáid suohkan og Sortland kommune i Nordland har fått det samiske navnet Suorttá suohkan etter behandling i statsråd 28. april.

Harstad søkte om godkjenning av Hársttáid suohkan som samisk navn på kommunen 27. januar 2017. Sortland søkte om godkjenning av Suorttá suohkan som samisk navn på kommunen 20. januar 2017.

Navnene er i samsvar med Sametingets tilrådninger. Endringene er gjort med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3, første ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.