Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hattfjelldal inn i forvaltningsområdet for samisk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg er opptatt av å styrke og bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg er derfor glad for at Hattfjelldal nå blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil ha stor betydning også for den samiske identiteten i kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Hattfjelldal kommune i Nordland i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.

Hattfjelldal er et av kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne. De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling. Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk. Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.

–  Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk. Med innlemmelsen av Hattfjelldal består forvaltningsområdet nå av totalt elleve kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Hattfjelldal blir den tredje sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet.