Historisk arkiv

Inngår plansamarbeid med kommunesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen og KS har inngått en samarbeidsavtale for å styrke den kommunale og regionale planleggingen. – Vi etablerer nå et partnerskap for å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen i de nye kommunene og fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen og KS ønsker å utvikle et samarbeid for å øke kommunenes kapasitet og kompetanse innen samfunns- og arealplanlegging. Avtalen skal også styrke samhandlingen knyttet til en bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk.

Partene ønsker dessuten å utvide det eksisterende samarbeidet om utvikling av planlegging som utdanningstilbud og profesjon.

– Kommuner og fylkeskommuner har en viktig oppgave i planlegging. De skal legge til rette for levende lokalsamfunn i hele landet. God planlegging krever dyktige medarbeidere og kompetanse i kommunene, sier Sanner.

KS og flere bransjeorganisasjoner har dokumentert at det i dag utdannes for få kandidater til å dekke samfunnets behov – både i offentlig og privat sektor.

Stortinget er også opptatt av dette og ba i juni regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging.

– Dette tar vi på alvor og følger nå blant annet opp gjennom dette partnerskapet med KS, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00