Historisk arkiv

Klart for elektronisk tinglysing 18. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rett over påske starter Kartverket med elektronisk tinglysing av eiendom for profesjonelle brukere. – Full digitalisering av eiendomsregistrering hos Kartverket vil spare både tid og penger for boligkjøpere som i dag må gjennom en lang og papirbasert prosess, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag sendes dokumentasjon på eiendomskjøp på papir til Kartverket, som registrerer og arkiverer dokumentene. Kartverket bruker cirka fire dager på å tinglyse en eiendom. I tillegg kommer postgang.

Fra 18. april vil tinglysing kunne skje 24 timer i døgnet – i de fleste tilfeller på sekundet.

Kartverket foretar årlig 1,5 millioner registreringer i fast eiendom og borettslagsandeler. Dette tilsvarer 16 millioner papirark i året.

Hver virkedag leveres 15-20 kasser post med tinglysingspapirer til Kartverket. På postmottaket åpner, sorterer og fordeler de ansatte tinglysingspapirene.

– Nå vil de ansatte kunne bruke tiden på viktigere oppgaver enn å åpne konvolutter og journalføre dokumenter, sier Sanner.

I første omgang vil systemet brukes av eiendomsmeglere og banker. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøperne å tinglyse "rett fra stua".  

Målet er at 50 prosent av tinglysingsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019.

– Nå vil overdragelse av eiendom kunne skje helt digitalt. Dette gjør det mulig å få raskere utbetaling av boliglån, eiendomsoverdragelsene vi skje raskere og risikoen for feil vil bli redusert, sier Sanner.

Det vil heller ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Boligkjøpere får raskere utbetaling av lån og perioden med mellomfinansiering vil kunne bli kortere.

Det blir også mulig for bankenes lånekunder å signere alle dokumenter i nettbanken.

– Dersom det nye elektroniske tinglysingssystemet raskt blir tatt i bruk, kan samfunnsgevinsten av e-tinglysing bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier Sanner.

Eiendomsmeglerne vil få en enklere hverdag ved at det innføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes til tinglysing. Feil og mangler fanges opp umiddelbart.

Fakta

  • Det er i første omgang lagt til rette for at de ni vanligste dokumenttypene for rettigheter i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk.
  • Kartverket har i samarbeid med godt over 100 markedsaktører hatt et prøveprosjekt med elektronisk tinglysing av enkelte dokumenttyper med gode resultater.
  • Skjøter (overdragelser av eiendom) har ikke vært en del av prøveprosjektet, så det blir nytt med det nye elektroniske tinglysingssystemet.
  • Det legges opp til et to-sporet system, slik at det fortsatt vil være mulig å tinglyse på papir.
  • Eiendomsmeglere og banker kan koble seg direkte på Kartverkets fagsystem via egenutviklede løsninger eller via løsninger i markedet.
  • 123 banker og 18 eiendomsmeglere har inngått brukeravtale med Kartverket og vil koble seg på.
  • Det er laget et nytt fagsystem for saksbehandlerne i Kartverket som skal håndtere både mottak av de elektroniske og papirbaserte dokumenter.