Historisk arkiv

Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen av Skedsmo, Fet og Sørum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Skedsmo, Fet og Sørum. – Det har vært en krevende sak å avgjøre. Kommunene har vist til gode og saklige argumenter for sine forslag. Samtidig har det vært viktig for meg å finne den mest samlende løsningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De tre kommunene greide ikke selv å bli enige om hva de skal hete etter sammenslåingen. Skedsmo og Fet ønsket at den nye kommunen skulle hete Lillestrøm, mens Sørum ønsket Søndre Romerike som nytt kommunenavn.

Språkrådet har gitt en klar anbefaling om å velge Lillestrøm som navn på den nye kommunen.

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte de tre kommunene til et møte for å høre deres innspill i saken. I etterkant av møtet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at den nye kommunen skal hete Lillestrøm.

– Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Navn betyr mye for innbyggerne, men når flere kommuner av ulik størrelse slår seg sammen, må vi søke å finne en mest mulig samlende løsning. Jeg mener Lillestrøm representerer noe nytt, samtidig som det er et godt etablert navn som er kjent både regionalt og nasjonalt, sier Jan Tore Sanner.

Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften også antall kommunestyremedlemmer og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskrift om sammenslåing av Fet kommune, Skedsmo kommune og Sørum kommune til Lillestrøm kommune (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.