Forsiden

Historisk arkiv

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 27. januar har 94 kommuner gjensidige vedtak om å slå seg sammen og bygge ny kommune. Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer i dag alle kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et toårig prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

– Kommunereformen handler om å skape sterke velferdskommuner med levende lokalsamfunn. Men skal vi få til et aktivt lokaldemokrati i hele landet må det jobbes målrettet med det, sier Sanner

Deltakerne vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger, verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati og tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i sine nye kommuner, med forbehold om Stortingets godkjenning.

– Dette prosjektet er en gyllen anledning for kommunene til å utveksle og skaffe seg erfaringer om ulike tiltak for å styrke lokaldemokratiet, påpeker Sanner.

Prosjektet vil ta opp hvordan lokalpolitikerne selv kan ta en aktiv rolle i å utvikle og fornye lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det kan de gjøre gjennom å diskutere og arbeide med å utvikle organisering og arbeidsformer i politiske organer. Prosjektet skal også bidra til å utvikle samspillet med innbyggerne, næringsliv og organisasjoner.

– Det handler om hvordan kommunen og folk i lokalsamfunnet kan arbeide sammen til beste for lokalsamfunnet og alle som bor der. Jeg håper flest mulig av de nye kommunene vil delta i dette prosjektet, sier Jan Tore Sanner.

En referansegruppe med lokalpolitikere samt en representant fra KS og forskningen vil gi innspill og være diskusjonspartner for prosjektet "Fornyelse og utvikling av lokaldemokrati i kommuner med vedtak om sammenslåing."

Invitasjon til kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00