Historisk arkiv

Mottok rapport om minnesmerke på Utøyakaia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag Statsbyggs rapport om vurdering av Utøyakaia i Hole kommune. Rapporten konkluderer med at Utøyakaia er egnet som nasjonalt minnested etter 22. juli-terroren.

– Det er snart seks år siden de tragiske hendelsene 22. juli 2011 der 77 mennesker mistet livet. Jeg er opptatt av at vi skal få et minnested i Hole kommune som flest mulig kan samles om, et verdig minnested der vi kan sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier Sanner.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i vinter å legge det nasjonale minnestedet i Hole kommune til Utøyakaia. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ba Statsbygg utrede om en slik plassering er mulig.

– Vi har lagt føringer til Statsbygg om at et minnested ved Utøyakaia bør fremstå som verdig og lavmælt, og bidra til å hedre de døde, de overlevende, hjelpemannskaper og frivillige, sier Sanner.

Statsbygg har vurdert forholdene ved Utøyakaia grundig og de har fått innspill fra støttegruppen, AUF, naboer og Hole kommune, hatt befaringer og invitert til innspillsmøter.

– Nå skal jeg gå gjennom Statsbyggs rapport og jeg tar sikte på å fatte en beslutning før sommeren om hva vi gjør videre. Dette er en krevende sak med flere ulike interesser og hensyn, men det er også en påkjenning for mange at det har tatt så lang tid å få på plass et nasjonalt minnested i Hole, sier Sanner.

Statsbyggs rapport: Vurdering av nasjonalt minnested på Utøykaia (13 Mb) (pdf)