Historisk arkiv

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia. – Utøyakaia var et av de sentrale stedene den tragiske dagen for snart seks år siden, og mange har sterke minner fra kaia, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dette betyr at det ikke etableres et minnested på Sørbråten.

Naboer har protestert mot det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF ønsket å bidra til ro om saken og foreslo tidligere i år at minnestedet kunne etableres ved Utøyakaia på landsiden i Hole kommune.

– Utøyakaia var sammen med Utøya og regjeringskvartalet, sentral 22. juli 2011. Det var herfra terroristen tok ferjen til Utøya. Hit kom ungdommer som klarte å rømme fra terroristen, de ble berget i land og fikk hjelp av hjelpemannskaper, frivillige og naboer, sier Sanner.

Etter innspillet fra støttegruppen og AUF, ba statsråden Statsbygg om å vurdere om Utøyakaia er egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Statsbygg konkluderte positivt om dette i rapporten som ble overlevert statsråden 15. juni.

– Utøyakaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Stedet har nærhet og tilknytning til Utøya. Et minnested der vil være skjermet for støy, ha mindre innsyn enn Sørbråten og ha nærhet til vann og grønne omgivelser, sier Sanner.

Vedtaket innebærer at planene om minnested på Sørbråten faller bort. Kunstverket "Memory wound" av Jonas Dahlberg var utformet for Sørbråten og blir ikke realisert.

Det vil ikke bli utlyst en egen kunstkonkurranse for utformingen av et nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

– Vi ønsker at minnestedet ved Utøyakaia skal fremstå som verdig og lavmælt. Det skal bidra til å hedre de døde, de overlevende, hjelpemannskaper og frivillige, sier Sanner. 

Arbeidet videre med minnestedene

– Når det nasjonale minnestedet nå skal realiseres, vil vi legge stor vekt på å involvere de berørte, Hole kommune og lokalmiljøet, og ta hensyn til de som blir nærmeste naboer til minnestedet, sier Sanner.

Statsbygg vil få i oppdrag å gå i gang med en reguleringsprosess og å starte arbeidet med utforming av minnestedet på Utøyakaia. Arbeid med å vurdere ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 155 blir en del av oppdraget til Statsbygg.

– Framdriften på arbeidet vil i første omgang avhenge av hvor lang tid reguleringsprosessen tar. Det er ønskelig å få på plass minnestedet raskt, men det er også behov for en god prosess der vi skal ivareta mange hensyn og involvere mange berørte, sier Sanner.

Opprinnelig var planen at minnestedene i Hole kommune og i regjeringskvartalet skulle ha en sammenheng og utarbeides av samme kunstner. Stein fra minnestedet i Hole skulle brukes i både midlertidig og permanent minnested i regjeringskvartalet.

Siden minnestedet i Hole blir flyttet til Utøyakaia, vil vi også starte en ny prosess for å lage et verdig og lavmælt minnested i regjeringskvartalet.

Sanner håper beslutningen om å legge det nasjonale minnestedet i Hole til Utøyakaia vil skape ro rundt det videre arbeidet.

– Det har vært en lang prosess og mye debatt om de nasjonale minnestedene. Nå vil jeg oppfordre alle til å bidra til en verdig avslutning på debatten og at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet 22. juli 2011, sier Sanner.

Tilknytning til 22. juli-senteret

Sanner fremhever at et minnested på Utøyakaia knytter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya sammen. Det skaper også nye muligheter for å knytte arbeidet ved 22. juli-senteret i regjeringskvartalet tettere sammen med Utøya og læringssenteret der.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00