Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Et tettere samarbeid skal gi bedre tjenester til innbyggere på tvers av landegrensene og skape flere av de nye jobbene. Målet er at Norden og Baltikum blir én kraftfull digital region, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nett-TV - Se opptak av konferansen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sitter ved bordet sammen med Urve Palo og Jón Gunnarson
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sammen med Urve Palo, Minister of Entrepreneurship i Estland, og Jón Gunnarson, minister for Transport and Local Government i Island, under konferansen Digital North. Foto: Frøydis Johannessen/Nordisk Ministerråd

I dag var de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering samlet for første gang.  De vedtok en erklæring som danner grunnlag for samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet skal fremme digitalisering av offentlige tjenester på tvers av landegrensene, digitalisering i næringslivet og styrke utviklingen av et digitalt indre marked i regionen.

– Vi har satt Norden i omstilling og Norden i Europa som to hovedlinjer i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Et tettere regionalt samarbeid om digitalisering, både i offentlig og privat sektor, vil bidra til økt konkurransekraft og støtte opp under europeisk samarbeid på feltet. Dette er nybrottsarbeid til nytte for innbyggere og bedrifter i vår region, som også leverer på EUs ambisjoner for et digitalt integrert Europa, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.  

Landene vil blant annet:

  • Legge til rette for bruk av personnumre og elektronisk ID slik at det blir lettere å bruke tjenester på tvers av landegrensene.  
  • Legge til rette for mobilitet og utveksling av IKT-kompetanse.
  • Fremme utbredelsen av 5G både i byer og distrikter for å legge til rette for nye, innovative tjenester.
  • Markedsføre regionen som innovativ og egnet for uttesting av nye digitale løsninger.
  • Fremme initiativer som kan gjøre regionen ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi.
  • Styrke regionens stemme innenfor EU- og EØS-samarbeidet.

Erklæringen ble vedtatt under ministerkonferansen Digital North i Oslo.

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske samarbeidet. Dette er første gang de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering samles til et ministermøte. For å kunne følge opp erklæringen, ber ministrene Nordisk ministerråd engasjere seg i arbeidet med å utvikle en plan for hvordan det videre arbeidet kan organiseres, blant annet med utgangspunkt i allerede etablerte samarbeidsarenaer.

Nett-tv Del 1: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Del 2: Digital North

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00