Forsiden

Historisk arkiv

Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1. januar 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Staten må være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Jeg er derfor glad for at vi kom fram til en avtale om mer fleksibel arbeidstid for ansatte i staten, som trer i kraft ved nyttår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 om kvelden. Formålet med endringen er å gi større mulighet til mer fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer.

– Ansatte i staten kan med den nye fleksitidsavtalen avslutte arbeidsdagen tidligere enn ved vanlig arbeidsdag, og i stedet arbeide noen timer hjemmefra om kvelden. Teknologien har gjort det enklere å jobbe hjemmefra, og med større fleksibilitet i avtalen legger vi bedre til rette for blant annet småbarnsforeldre og pendlere, sier Jan Tore Sanner.

50 timer opparbeidet plusstid kan overføres til neste avregningsperiode. Arbeidsgiver skal senest fire måneder før avregningsperiodens utløp planlegge sammen med arbeidstaker hvordan opparbeidet plusstid kan tas ut som avspasering.

– Jeg har tillit til at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finner gode løsninger. Mer fleksibilitet skal ikke medføre mer arbeid, understreker Sanner.

Avtalen er inngått som en prøveordning frem til 30.  juni 2019 og den skal evalueres i løpet av perioden i samarbeid med hovedsammenslutningene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00