Historisk arkiv

Nytt arbeidsgiverråd i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver, og gode råd fra topplederne i staten vil gjøre oss bedre, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag oppnevnes et nytt arbeidsgiverråd som skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Arbeidsgiverrådet i staten ledes av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foto: Tine Poppe

– Virksomhetene i staten er ulike og mangfoldige. Opprettelsen av arbeidsgiverrådet i staten skal bidra til at arbeidsgiverpolitikken i større grad er basert på virksomhetenes behov og utfordringer og det skal styrke vårt arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere, sier Sanner.

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvar for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Det består av 15 toppledere for virksomheter som speiler mangfoldet blant statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

– Dette er et arbeid både jeg og regjeringen har store forventninger til. Jeg vil derfor takke de 15 topplederne i staten, som har tatt på seg denne viktige oppgaven, sier Sanner. 

Med opprettelsen av arbeidsgiverrådet følger kommunal- og moderniseringsministeren opp den statlige arbeidsgiverstrategien som ble fastsatt i fjor, og virksomhetenes ønske om et arbeidsgiverråd i staten.  

Det nyopprettede arbeidsgiverrådet skal ledes av direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Dette blir en spennende oppgave, som jeg gleder meg til å ta fatt på.  Vi som leder statlige virksomheter vet at vi står overfor nye krav og forventninger. Arbeidsgiverpolitikken setter rammer for hvordan vi kan løse samfunnsoppdraget vårt. Det nye rådet gir oss som virksomhetsledere en ny posisjon for å påvirke de sentrale rammene. Denne muligheten vil vi benytte, og vi forventer å bli hørt, sier Trommald.

I vedtekten fremgår det at arbeidsgiverrådet skal bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, blant annet 

  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
  • i utforming av regelverk,
  • og i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger.

Kommunal og moderniseringsministeren lover at departementet vil gjøre alt de kan for å få samarbeidet med rådet til å fungere godt, slik at intensjonen om innflytelse for virksomhetene kan realiseres.

Arbeidsgiverrådet er sammensatt av følgende medlemmer:

Leder:Mari TrommaldBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nestleder Haakon Bruun-Hansen Forsvaret
Medlemmer: Anne Myhrvold Petroleumstilsynet
  Roger Bjerke Direktoratet for økonomistyring
  Rose-Marie Christiansen Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
  Marianne Vollan Kriminalomsorgsdirektoratet
  Kjell Bernstrøm Universitetet i Bergen
  Atle Hamar Lotteri- og stiftelsestilsynet
  Stein A. Ytterdahl Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
  Ellen Hambro Miljødirektoratet
  Leif Forsell Landbruks- og matdepartementet
  Liv Holmefjord Fiskeridirektoratet
  Per Sanderud Norges vassdrags- og energidirektoratet
  Kirsti Lovise Slotsvik Kystverket
  Jon Lomøy Norad