Historisk arkiv

Rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert i år, og er på historisk lavt nivå. I desember 2016 var 47 kommuner registrert i ROBEK, nå inneholder registeret kun 27 kommuner. – Det å ha orden i økonomien, er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. De nye tallene er derfor svært gledelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001.

Den sterke inntektsveksten i kommunene de siste årene har ført til gode økonomiske resultater. Dette er én av grunnene til at antall kommuner i ROBEK har gått betydelig ned.

– Det er krevende for både lokalpolitikere og ansatte å snu et stort underskudd til overskudd. Jeg er glad for å se at så mange kommuner har fått økonomien i balanse og har kommet seg ut av registeret, sier Sanner.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) ble opprettet i 2001. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

""
ÅrAntall
innmeldinger
i ROBEK
Antall
utmeldinger
i ROBEK
Antall
kommuner
i ROBEK
Jan-01 57 0 57
Mai-01 32 2 87
Des-01 6 12 81
Mai-02 12 13 80
Des-02 13 14 79
Mai-03 19 8 90
Des-03 32 13 108
Mai-04 11 7 112
Des-04 12 6 118
Mai-05 7 9 116
Des-05 10 38 88
Mai-06 2 4 86
Des-06 5 18 73
Mai-07 1 3 71
Des-07 3 32 42
Mai-08 8 1 49
Des-08 7 12 44
Mai-09 4 6 42
Des-09 15 9 48
Mai-10 6 0 54
Des-10 10 15 49
Mai-11 2 1 50
Des-11 7 7 50
Mai-12 3 0 53
Des-12 5 11 47
Mai-13 2 1 48
Des-13 8 10 46
Mai-14 5 1 50
Des-14 8 4 54
Mai-15 0 4 50
Des-15 9 10 49
Mai-16 7 8 48
Des-16 6 7 47
Mai-17 0 2 45
Aug-17 0 18 27

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00