Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Sanner til Andøya 13. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Andøya i Nordland måndag 13. februar. Hovedtema for besøket er planlegginga av arbeidet med omstilling i kommunen.

Med på reisa er også statssekretærane Grete Ellingsen (KMD), Øystein Bø (FD) og Lars Jacob Hiim (NFD).

Kommunen og statsråden inviterer til eit pressemøte kl. 16.00.

Program for dagen

Kl. 14.00 Møte med Andøy kommune og andre sentrale aktørar i planlegginga av arbeidet med omstilling

Stad: Andøya Space Center, Oksebåsen, Bleiksveien 46
Tema: Planlegging av arbeidet med omstilling
Møtet er lukka, men det blir høve til foto og kommentarar i forkant og etterpå.

Kl. 16.00 Pressemøte

Stad: Andøya Space Center, Oksebåsen, Bleiksveien 46
Tema: Andøya og planlegging av arbeidet med omstilling

Kl. 17.15 Besøk i havna og hos Andenesfisk AS

Stad: Andesnesfisk AS, Havnegata 87
Media er velkomne til å delta. Det vil mellom anna bli besøk om bord i fabrikktrålaren Andenes Fisk 1 som er i hamn for å levera fangst.

Kl. 18.30 Møte med Andøya Høyre

Møtet er lukka for media.

Kl. 21.00 Middag med Andøy kommune m.fl.

Stad: Andøya Space Center, Havnegata 87
Middagen er lukka, med det blir høve til foto og kommentarar i forkant og etterpå.

 

 

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Rikke Høistad Sjøberg, mob: 901 01 451.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00