Historisk arkiv

Statsbygg skal bygge nye boliger etter skredene i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har besluttet at Statsbygg får i oppdrag å bygge om lag 100 nye boliger som skal dekke behovet tilknyttet statlige arbeidsplasser etter rasene i 2015 og 2017. – Svalbardsamfunnet har vært igjennom en tøff tid og det forventes også mer ekstremvær fremover. Det er behov for nye, trygge boliger for de som bor og jobber i Longyearbyen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I RNB 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 28 millioner kroner til Statsbygg til prosjektering og grunnundersøkelser som forberedelse til boligbygging på tomtene i Gruvedalen og Nedre Skjæringa i Longyearbyen.

Longyearbyen var utsatt for skred i desember 2015 og februar 2017. 11 hus og om lag 20 leiligheter er totalskadet, og flere hus og leiligheter er evakuert og tatt ut av bruk. 

Statsbygg forvalter fra 1.1.2016 boligpoolen på Svalbard, med et areal på 14500 m2. Statsbygg forvalter også andre eiendommer på Svalbard, som Frøhvelvet, Sysselmannsgården, Bergmesterboligen og Post- og bankbygget.

Det er knapphet på ledige tomter på Svalbard som kan benyttes til bygging av nye boliger etter rasene. Bevilgningen på 28 millioner kroner skal benyttes til å prosjektere nye boliger, til grunnundersøkelser og til utarbeidelse av reguleringsplan for Nedre Skjæringa.

Statsbygg vil starte prosjekteringen før sommeren. Krav til kunngjøring av offentlige innkjøp, bestillingstider på boliger og kort byggesesong på Svalbard gjør at boligene først kan bygges i 2018. Når prosjekteringen er gjennomført, vil regjeringen komme tilbake med forslag om bevilgninger til byggingen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00