Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Støtte til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er fortsatt behov for økt kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge. Regjeringen gir derfor nå 439 000 kroner til prosjekter som på ulike måter gjør nasjonale minoriteters kultur og språk kjent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er lite kjennskap til roms holocaust, og enkeltpersoners skjebne har i liten grad vært kjent. Det er bakgrunnen for at Maria Rosvoll vil skrive en biografi som gir ansikt til ett av de norske ofrene med rombakgrunn. Regjeringen støtter hennes arbeid med 180 000 kroner.

Lowri Rees har laget flere filmer om norske rom – og får støtte til å lage et arkiv for å bevare og formidle audiovisuelt materiale om roms situasjon og deres kulturarv. Regjeringen gir i tillegg midler til å utgi eventyret Askepott på romanes, og til å sette opp en utstilling om rom under en dokumentarfilmfestival i Trondheim.

– Dette er gode prosjekter som vil gi økt kunnskap om minoritetsgruppene. Jeg har tro på at økt kunnskap også vil bidra til mindre fordommer og hatprat mot enkeltgrupper, sier Jan Tore Sanner.

Det blir i tillegg gitt støtte til et årlig skogfinsk spill og til å synliggjøre den skogfinske tilstedeværelsen på Finnskogen.

Se samlet oversikt over tilskudd til nasjonale minoriteter

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00