Historisk arkiv

Tidstyvarbeidet har vært vellykket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringens tidstyvarbeid i staten har vært vellykket, viser en uavhengig evaluering. – Jakten på tidstyver handler om at offentlig ansatte, innbyggere og næringsliv skal bruke mindre tid på unødvendig byråkrati, hindringer eller rutiner. Målet er mer tid til viktige oppgaver og bedre velferd. Det er gledelig at evalueringen viser at tidstyvjakten har vært vellykket, sier Sanner.

Konsulentselskapene Rambøll og Red Tape Crossing har evaluert tidstyvarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er prosjektleder for tidstyvarbeidet.

Hovedkonklusjonen i sluttrapporten er at prosjektet har vært vellykket. I evalueringen har Rambøll og Red Tape Crossing blant annet analysert rundt 270 av de 1850 tidstyvmeldinger som departementer, direktorater og andre statlige virksomheter har samlet inn i 2014 og 2015. Prosjektet har ifølge sluttrapporten blant annet:

  • Gitt en oversikt over tidstyver i forvaltningen
  • Bidratt til økt faglig samarbeid på tvers i forvaltningen og til bedre koordinerte forvaltningsprosjekter
  • Gitt større legitimitet i forvaltningen til å arbeide med forenkling og forbedring

I rapporten vises det til at dette initiativet ikke har ført til at forvaltningen har oppdaget mange nye tidstyver og at det i flere tilfeller allerede var satt i gang forenklingsarbeid.

Samtidig sier Rambøll og Red Tape Crossing at prosjektet kan ha virket forløsende for arbeidet med enkelte tidstyver, som for eksempel:

  • Tilsetting av fylkeslege
  • Rapportering og roller i beredskaps- og krisesituasjoner
  • Godkjenning av utenlandsk utdanning

Rambøll og Red Tape Crossing sier i sin rapport at tidstyvarbeidet har understøttet arbeidet med kontinuerlig forbedring, men de anbefaler at det i framtiden bør legges enda mer vekt på dette.

– Dette er jeg helt enig i. Å jakte på tidstyver er ikke et tidsavgrenset prosjekt, men en del av det kontinuerlige arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vår oppgave som pådriver for fornyingsarbeidet blir derfor å legge til rette for mer fornyingsarbeid, avslutter Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00