Forsiden

Historisk arkiv

Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune ser dagens lys

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det skjer historiske endringer i Trøndelag fra 1. januar 2018. Indre Fosen blir en ny kommune i nye Trøndelag fylke. - Jeg vil gratulerer politikerne og de ansatte med den gode jobben som er gjort for å bygge det nye fylket og den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til nye Trøndelag. Dette er den første endringen i fylkesstrukturen siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Trøndelag har fått fylkesnummer 50, og alle kommunene i Trøndelag har fått nye kommunenummer.

– Jeg vil gratulere alle trøndere med dagen, når de nå endelig samles i et felles fylke, sier statsråd Sanner.

Rissa og Leksvik var tidlig ute i kommunereformen, og viste vei på tvers av fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Kongen i statsråd vedtok sammenslåingen 17. juni 2016.

Indre Fosen kommune vil motta 5,1 millioner kroner i reformstøtte. Dette kommer i tillegg til de andre økonomiske tilskuddene kommunene nyter godt av som følge av sammenslåingene (dekking av engangskostnader, infrastrukturtilskudd, regionsentertilskudd, overgangsordning inntektssystemet og inndelingstilskudd).

- Rissa og Leksvik har gjort en viktig og stor jobb med å bygge en ny kommune, og med Indre Fosen er det lagt godt til rette for videreutvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne. Jeg håper innbyggerne også engasjerer seg, kommunen er til for dem, sier Sanner. 

Fra 1. januar 2018 er det 422 kommuner i Norge og 18 fylker. De øvrige sammenslåingene i kommune- og regionreformen trer i kraft 1. januar 2020. Det vil da være 356 kommuner i Norge og 11 fylker.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00