Historisk arkiv

Vil gjøre det enklere å bygge bredbåndsnett i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd i hele landet. Forslaget til nye regler som nå sendes på høring vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd. Det har vært ulike regler og kostnader for å legge ned bredbånd under vegstrekninger i ulike kommuner. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og annen digital infrastruktur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet legger i dag frem forslag om nye regler for ledninger i offentlig veggrunn, inkludert bruer og tunneler (ledningsforskriften).

I regelverket som nå sendes på høring, innføres en rett for ledningseiere til å legge ledning i offentlig veg. Det foreslås felles regler for gravedybde i offentlig vei og det skal legges til rette for moderne gravemetoder som "microtrenching" der dette er mulig.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å fremføre bredbånd i veggrunn. Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig veg i hele landet, noe ledningsbransjene har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Forslagene bidrar til digitaliseringen av Norge, og fornuftige graveregler vil gjøre at det kan bygges ut høyhastighetsbredbånd til flere. God nettilgang er viktig for innbyggere og næringsliv i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslagene følger opp målene i Stortingsmeldingen om Digital agenda for Norge (2016) og i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP).

– Når vi digitaliserer stadig flere offentlige tjenester blir tilgang til bredbånd viktigere. Digitale tjenester gir en enklere hverdag for mange, men da må også tilgangen til nett være god, sier Sanner.

– De nye reglene vil komme hele det norske samfunnet til gode gjennom enda bedre tilgang til moderne og fremtidsrettede elektronisk kommunikasjonstjenester, sier Solvik-Olsen.

I ekomstatistikken for 2016 går det fram at tilbyderne investerte hele 10,7 milliarder kroner i ekomtjenester og utbygging av tilhørende infrastruktur i 2016. Det er en økning på over tre milliarder kroner fra 2013. Dette viser at gode rammebetingelser kan ha stor betydning for utbyggingstakten av mobil- og bredbåndsnett.

Høring - Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Nett-tv Pressetreff i dag med statsrådene Solvik-Olsen og Sanner om endringer i graveregler for fiberkabler

Se sendingen her

Se sendingen her