Historisk arkiv

Vil sikre større åpenhet om statsansattes økonomiske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er viktig at det er åpenhet i, og tillit til, offentlig forvaltning. Nå sender vi et forslag om nye retningslinjer for åpenhet om statsansattes økonomiske interesser på høring. Forslaget vil kunne gi mer gjennomsiktighet og forebygge interessekonflikter overfor ansatte i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til veiledende retningslinjer for en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser og verv.

Forslaget innebærer at det blir opp til den enkelte statlige virksomheten om den vil etablere en slik registreringsordning, hvilke ansatte som skal omfattes og hvilke opplysninger som skal registreres. Dette vil være avhengig av blant annet hvilke oppgaver og interesser virksomheten har for samfunnet. En eventuell registreringsplikt vil være avhengig av hva slags funksjon den enkelte ansatte har. Det må også vurderes fra sak til sak hvilke opplysninger om den ansatte som må registreres.

For de fleste ansatte og flertallet av statlige virksomheter vil de ordinære habilitetsreglene i forvaltningsloven og etiske regler i staten være tilstrekkelige for å ivareta arbeidsgiverens behov, når det gjelder vurderinger av den ansattes økonomiske interesser og verv.

– Hensikten med den nye registreringsordningen er å bidra til større åpenhet om forhold som kan skape uheldige lojalitets- eller interessekonflikter. Samtidig må ordningen balanseres mot hensynet til den ansattes personvern og rettigheter, påpeker Jan Tore Sanner.

– Høy tillit til statsforvaltningen og den enkelte statlige virksomhet er helt vesentlig. Det bør ikke kunne stilles spørsmål ved om enkelte ansatte har bindinger eller særinteresser. Dette kan vi forebygge med den nye registreringsordningen, sier statsråd Sanner.

I forslaget til de nye retningslinjene ligger blant annet:

  • Registreringsplikt vil i utgangspunktet særlig være aktuelt for ansatte i ledende eller særlige uavhengige stillinger. Statssekretærer og politiske rådgivere pålegges registreringsplikt som følge av dette. Departementsråder og toppledere i statlige virksomheter vil også typisk omfattes.
  • Det er særlig økonomiske interesser i form av investeringer eller pengeplasseringer i bestemte selskaper, og som utgjør en verdi på mer enn 50 000 kroner det er aktuelt å registrere. Det er en forutsetning at investeringen er på et livs- eller samfunnsområde som kan medføre risiko for interesse- eller lojalitetskonflikt med arbeidsgivers legitime interesser.
  • Registrerte opplysninger om statsansattes økonomiske interesser vil være omfattet av offentlighetsloven, og åpne for innsyn.
  • De statsansattes verv i organisasjoner og lignende skal ikke ha registreringsplikt.

Høring – forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00