Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Alle sektorer fornyer, forenkler og forbedrer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Nå har alle statsråder valgt ut de viktigste forenklingstiltakene for sine sektorer fra de siste fire årene. Disse presenteres på regjeringens nettsider.

– Vi har satt oss som mål at innbyggerne og næringsliv skal få en enklere hverdag. De utvalgte tiltakene viser at det ble gjort mye for å gjøre offentlig sektor mer effektiv og mer brukervennlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Mange av tiltakene handler om å forenkle lov- og regelverk, fjerne tidstyver, forenkle rutiner, lage digitale selvbetjeningsløsninger og øke valgfriheten for innbyggerne. For at innbyggerne og næringslivet får en enklere hverdag, er det viktig at det brukes mindre tid og penger på unødvendig eller tungvint administrasjon og mer på å levere gode tjenester, sier Mæland.

Oversikten på regjeringen.no beskriver de viktigste forenklingstiltakene som er gjennomført de siste fire årene. For eksempel er kravet om originalbilag til reiseregninger fjernet, det er enklere å dele informasjon om egen utdanning gjennom vitnemålsportalen og innbyggerne kan bruke ID-porten til å melde seg inn eller ut av Den norske kirke, eller sjekke sin medlemsstatus.

Kommunal- og moderniseringsministeren er stolt av de resultatene som er oppnådd og oppfordrer samtidig offentlig sektor til å jobbe videre med forenklinger.

– Vi har gode eksempler på tiltak i de enkelte sektorer, men mange utfordringer kan kun løses på tvers av disse. For å skape gode løsninger, må offentlig sektor bli bedre i å samarbeide på tvers, både av sektor og nivå. Jeg oppfordrer også til å ta i bruk innovative metoder som kan bidra til å finne gode løsninger.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00