Historisk arkiv

Bedre lovregulering av større utbyggingsprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekspertutvalget som har vurdert hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag, leverte i dag sin rapport til statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim.

Ekspertutvalget.
Fra venstre: Lars Jacob Hiim, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet; Helge Aamoth, jurist OBOS' kontor i Follo, Herman Bruserud, førsteamanuensis Universitetet i Oslo, Dagrun Grønvik, Advokat OBOS. Foto: Espen Evensen

– Regjeringen er opptatt av å forenkle og forbedre reglene, og bidra til at ny eiendom etableres på en god og effektiv måte. Utvalget har gjort en stor og viktig jobb, og jeg ser frem til å sette meg inn forslagene, sier Hiim.

Les rapporten: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter (PDF)

Ekspertutvalget som ble oppnevnt for ett år siden har tenkt helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Målsetningen har vært å kunne fjerne unødvendige hindre for effektiv og gode eiendomsdannelse. 

Utvalget har vært ledet av førsteamanuensis Herman Bruserud ved Universitetet i Oslo.

Stordriftsfordeler ved ett stort sameie

Større utbyggingsprosjekter blir ofte gjennomført i flere byggetrinn, der utbyggeren oppretter flere små eierseksjonssameier. Denne måten å organisere eiendommen på er ikke nødvendigvis den beste for de fremtidige beboerne, ettersom de kan gå glipp av stordriftsfordeler ved å være ett stort sameie.

Innføre «utbyggingsseksjon»

Utvalget foreslår å la den delen av tomten som knytter seg til senere utbyggingstrinn være en utbyggingsseksjon, som utbygger alene bestemmer over. Hovedutfordringen etter dagens lov, sett fra utbyggers ståsted, er at kjøperne i de første byggetrinnene får en dominerende posisjon når beslutninger skal tas på årsmøtet.

Utvalget har forsøkt å balansere de ulike interessene i en utbygging som skjer over tid.

På den ene siden ønsker de seksjonseierne som har flyttet inn i den ferdigstilte delen av sameiet å bestemme over egne boliger. De som har flyttet inn trenger forutsigbarhet knyttet til utviklingen i prosjektet.

Utbyggerne har på sin side behov for frihet til å gjennomføre det planlagte prosjektet, og til å gjøre tilpasninger underveis. For eksempel kan markedsendringer tilsi bygging av færre, flere eller andre boliger enn opprinnelig planlagt. Utvalget foreslår flere lovendringer for å kunne balansere disse hensynene.

Forenkle sammenslåing

Utvalget foreslår også å forenkle reglene for sammenslåing av boligsameier, blant annet ved å innføre et krav om at det er tilstrekkelig med kvalifisert flertall på årsmøtet for å kunne fatte vedtak om sammenslåing.

– Utvalget har levert en fyldig rapport. Forslagene innebærer et spennende nybrottsarbeid. Før vi eventuelt sender rapporten på offentlig høring, vil vi derfor nå måtte bruke litt tid på å gå gjennom rapporten og vurdere utvalgets forslag, sier Himm.

Utvalgets sammensetning

Leder: Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo.

Advokat og partner Camilla Kristiansen Lunne, advokatfirmaet Schjødt.

Daglig leder Yngve Fløisand, PrivatMegleren Nyeboliger Bergen.

Prosjektleder Hege Annie Tryggestad, Veidekke Eiendom.

Jurist Helge Aamoth, OBOS' kontor i Follo.

Sekretær: Advokat Dagrun Grønvik, OBOS 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00