Historisk arkiv

Den nye kommunen av Stordal og Norddal skal hete Fjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Fjord blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Stordal og Norddal. - Valg av kommunenavn er viktig når en skal bygge en ny kommune og en ny felles identitet. Jeg er glad for at kommunene har blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Når kommunene foreslår et nytt navn på den nye kommunen, skal forslaget forelegges Språkrådet for en rådgivende uttalelse. Språkrådet mener at Fjord ikke kan brukes som kommunenavn ettersom det ikke er et stedsnavn.

Departementet ønsker at kommunene skal bli enige lokalt om navnevalg, og signaliserte tidlig at det vil legges stor vekt på kommunenes egne ønsker i fastsettelsen av navn, jf. kommuneloven § 3 nr. 3.

– I flere sammenslåinger er kommunene ikke blitt enige om navn. Når Stordal og Norddal er enige om at de ønsker Fjord som navn på sin nye kommune, så følger vi opp dette. Navn betyr mye for innbyggerne. Det er bra for den videre prosessen at kommunene er blitt enige om Fjord som navn på den nye kommunen, sier Mæland.

Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften blant annet antall kommunestyremedlemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00