Historisk arkiv

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den nye kommunen som består av Sande og Holmestrand skal hete Holmestrand. – Det beste hadde vært om kommunene selv ble enige om et navn, men av hensyn til den videre prosessen er det viktig at departementet nå tar en beslutning, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

- Det har vært en vanskelig sak for departementet å avgjøre. Begge kommuner har vist til gode og saklige argumenter for sine forslag, men til slutt måtte altså departementet ta en avgjørelse, sier Mæland.

Sande ønsket at den nye kommunen skulle hete "Nord-Jarlsberg", mens Holmestrand ønsket å videreføre "Holmestrand" som kommunenavn. Språkrådet mente "Holmestrand" var det beste av disse alternativene.

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte kommunene til et møte for å få deres innspill i saken. I etterkant av møtet har departementet besluttet at den nye kommunen skal hete Holmestrand. Holmestrand ble også videreført som kommunenavn da Hof og Holmestrand ble slått sammen til ny kommune fra 1. januar 2018.

Navnet på den nye kommunen fastsettes formelt i forskrift. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved kongelig resolusjon fått delegert myndigheten til å fastsette kommunenavn etter kommuneloven § 3. I tillegg til navnet på den nye kommunen fastsetter forskriften blant annet antall kommunestyremedlemmer.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00