Historisk arkiv

Direktør for Fylkesmennes fellesadministrasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Margot Telnes er i statsråd i dag utnevnt til direktør for Fylkesmennenes fellesadministrasjon.

– Vi får inn en dyktig kvinne med spennende bakgrunn og relevant kompetanse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Bilde av Margot Telnes

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) etableres 1. januar 2019 og vil være underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA vil få ansvar for styrings-, utviklings- og driftsoppgaver innenfor fylkesmennenes administrative område. FMFA får flere kontorsteder i tilknytning til fylkesmannsembetene. Hovedkontoret skal ligge i Arendal, der også Telnes skal ha sitt kontorsted.

Margot Telnes (48) er i dag regiondirektør for Husbanken sør. Hun er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Telnes har det meste av sin bakgrunn fra statlig virksomhet. Hun har de siste 12 årene vært regiondirektør i Husbanken med ansvar for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Telnes har tidligere arbeidet mange år i Aetat hvor hun har hatt ulike funksjoner, blant annet har hun vært fylkesarbeidssjef i Oslo og Akershus. Hun har også vært HR-direktør i Personalhuset.

Margot Telnes er utnevnt i et åremål med seks års varighet fra 1. januar 2019. Hun vil tilbys et engasjement i KMD fra høsten 2018 for å delta i arbeidet med å etablere FMFA.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00