Historisk arkiv

En million kroner til kulturtiltak for romanifolket/taterne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen er opptatt av at romanifolket/taterne i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv - og bevilger derfor en millioner kroner til kulturprosjekter som vil bidra til dette, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tilskuddene blir gitt over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne, som har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Tilskuddsordningen er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne.

– Fra 2019 overtar Kulturrådet forvaltningen av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Kulturrådet er en profesjonell tilskuddsforvalter, og jeg er sikker på at den kollektive oppreisningen vil skje på en faglig og forsvarlig måte, sier Olli.

Prosjektene som får tilskudd

Våler kommune får 240 000 kroner til restaureringsarbeid på Tater Millas hus, slik at huset kan bli et sted for å formidle romanifolket/taternes kultur og historie. Kommunen skal blant annet sette opp en utescene slik at det er mulig å arrangere treff på stedet. Stiftelsen Tater Millas venner ønsker å gjøre eiendommen til et aktivt treffsted for romanifolk/tatere, med ulike arrangementer, kulturformidling og annet. Regjeringen støtter stiftelsen med 300 000 kroner til å lage en julemarkering og til innkjøp av inventar til huset.

Gjennom prosjektet Romanifolket/taterne på Gammelmartn ønsker Anno museum å synliggjøre romanfolkets kultur og historie på Grunsetmartn. Dette vil de gjøre gjennom å vise tradisjonelt håndverk, salg av antikke gjenstander og ved å lage en utstilling om romanfolket/taterne på "martn" i gamle dager. Anno museum får 180 000 kroner til prosjektet.

Søker Prosjekt Tilskudd
Kristiansand kulturrullator Tatermusikken - musikken vi husker 160 000
Romano Kettanipa Arrangement med foredrag 75 000
Anno Museum Romanifolket/taterne på gammelmarten 180 000
Ludvig M. Karlsen Innspilling av CD med romanimusikk 80 000
Våler kommune Restaureringsarbeid på Tater Millas hus 240 000
Tater Millas venner Tater Millas hus 300 000

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00