Historisk arkiv

Endrer grensen mellom kommunene Verran og Indre Fosen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at Verrabotn grunnkrets blir en del av Indre Fosen kommune fra 1. januar 2020. – Jeg er glad vi gjennomfører denne endringen som vil gjøre hverdagen for innbyggerne i Verrabotn enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Innbyggere i Verrabotn søkte 28. januar 2015 om at Verrabotn grunnkrets i Verran kommune skulle bli en del av daværende Rissa kommune. Verran kommune utredet saken og presenterte et justert forslag til grensejustering.

Det ble gjennomført rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016, basert på forslaget fra Verran kommune. Samlet stemte 58,4 prosent av alle innbyggerne i kommunen for en grensejustering, og i Verrabotn stemte 80 prosent for grensejustering. Innbyggerne holdt fast ved sitt opprinnelige ønske, og fikk støtte fra Rissa og senere Indre Fosen kommune.

– For departementet var det viktig at alle fastboende innbyggere i Verrabotn skulle bli omfattet av grensejusteringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Verran kommune og Indre Fosen kommune var i utgangspunktet enige om at det bør gjennomføres en grensejustering. Dette er godt belyst i utredningen fra Verran kommune. Men Verran kommune ønsket at noen eiendommer med næringsvirksomhet, fallrettigheter til Ormsetfoss Kraftverk og noen innbyggere ble med til nye Steinkjer.

– Jeg forstår ønsket fra Verran kommune om å få med seg næringsvirksomheten og alle fallrettighetene inn i nye Steinkjer kommune. Samtidig vil jeg peke på at kraftverket, og dermed det meste av kraftinntektene, forblir i Verran/nye Steinkjer uavhengig av hvilken grense som ble vedtatt, sier Mæland.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrådde at departementet endret grensen slik at hele Verrabotn grunnkrets ble en del av Indre Fosen kommune fra 1. januar 2020. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00