Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Flere gratis wifi-soner i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Som en del av EØS-avtalen får norske kommuner mulighet til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek.

Ordningen er en del av CEF-programmet og lanseres av EU-kommisjonen i løpet av første kvartal 2018. EU har vedtatt å sette av inntil 120 millioner euro til ordningen som løper til og med 2020.

Positivt for både norske og utenlandske brukere

– Jeg tror denne ordningen vil bidra positivt til innbyggernes mulighet for tilgang til internett mange steder. I kombinasjon med den etablerte støtteordningen for bredbånd vil den nye EU-ordningen også legge til rette for tilgang til digitale tjenester i områder hvor det i dag ikke er tilfredsstillende nettilgang, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Den norske deltakelsen i EU-ordningen sikrer at besøkende fra EU-land kan nyte godt av ordningen i Norge, på samme måte som nordmenn på besøk i EU-land vil kunne bruke wifi-soner etablert som del av ordningen i andre land.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil ha det nasjonale ansvaret for praktisk oppfølging av WiFi4EU i Norge. Dette omfatter blant annet teknisk veiledning og informasjon til kommunene, som kan søke om støtte enkeltvis eller i grupper.  

– Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet. Vi har allerede en støtteordning og veiledningstilbud i kommunene - Digihjelpen. Med den nye ordningen får vi bedre tilgang på gratis wifi-soner i kommunene slik at enda flere får mulighet til å bruke digitale tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tilbudet skal være enkelt å bruke 

Søknad om støtte skal enkelt kunne fremmes gjennom en EU-sentral webportal. Støttebeløpet er 15-20 000 euro per kommune og støtten kan dekke inntil 100 prosent av kostnadene til nødvendig utstyr og installering av utstyr.

Tilbudet må være gratis for brukerne, med ikke-diskriminerende betingelser og uten å komme i konflikt med eksisterende tilbud av wifi-soner.

Brukeren trenger kun å registrere seg én gang og vil etter det få automatisk tilgang til alle Wifi4EU-nettverk i hele Europa med samme enhet.

Les mer om ordningen på nettsidene til Nkom.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00
Samferdselsdepartementets pressetelefon: 919 14 777