Historisk arkiv

Foreslår at Rindal, Jevnaker og Lunner får bytte fylke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Stortinget fatter vedtak om at Rindal, Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet. – I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne og næringslivet blir enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Rindal kommune i Møre og Romsdal søkte våren 2015 om å bli en del av det nye Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.

– Jeg er glad for at jeg nå kan foreslå at Rindal blir en del av Trøndelag fra 1. januar 2019, et fylkesbytte det ble søkt om for første gang i 1923, sier statsråd Mæland.

Flere søkte seg til nytt fylke

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev 12. oktober 2017 alle fylkesmannsembetene kartlegge og ha dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene for å se om det var aktuelle kandidater for fylkesbytte.

Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland og Sør-Odal kommune i Hedmark søkte om å bli en del av Viken fra 1. januar 2020. Det samme gjorde Sande kommune i Vestfold, som skal slå seg sammen med Holmestrand fra 1. januar 2020.

Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet at Stortinget gjør vedtak om fylkesbytte for Jevnaker og Lunner til Viken. Sør-Odal og Sande foreslås ikke flyttet.

Vil vurdere flere grensejusteringer

Departementet vil følge opp Stortingets vedtak om fylkesgrensejusteringer ved å legge til rette for at innbyggerne kan stemme ved fylkestingsvalget i det nye fylket høsten 2019.

– Gjennomgangen fra 2017 viser at spørsmålet om fylkestilhørighet diskuteres flere steder i landet. Departementet vil derfor sette i gang en prosess for å vurdere ytterligere fylkesgrensejusteringer med sikte på at eventuelle endringer kan gjennomføres 1. januar 2024, sier kommunalminister Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00