Historisk arkiv

Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt åtte forskrifter om kommune- og fylkessammenslåinger, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 fylkeskommuner. Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og kommunene og fylkeskommunene jobber nå med å forberede sammenslåingene.

– Kommunene og fylkeskommunene har gjort en stor og viktig jobb, og er godt i gang med sammenslåingsarbeidet. Nå håper jeg kommunene får ro til å konsentrere seg om å bygge gode tjenester og lokalsamfunn for sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskrifter for nye kommuner

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene for de nye kommunene er det blant annet fastsatt hvilket hva den nye kommunen skal hete, hvor mange medlemmer som skal sitte i kommunestyret og når de nye kommunene opprettes. Dette er stort sett i tråd med det kommunene selv har ønsket.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye kommuner gjelder:

Forskrifter for nye fylkeskommuner

Stortinget har også vedtatt at fylkeskommuner skal slås sammen fra 2020. I forskriftene om sammenslåing av fylkeskommunene fastsettes blant annet medlemmer i fylkestinget.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye fylkeskommuner gjelder:

Det er Stortinget som skal fastsette navn på de nye fylkeskommunene. Departementet vil fremme forslag til navn på de nye fylkeskommunene for Stortinget våren 2018.

De resterende forskriftene om sammenslåing vil departementet fastsette senere.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00