Historisk arkiv

Fortsatt behov for større og sterkere kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden, må kommunene ha gode fagmiljø og dyktige ansatte til å ta vare på innbyggerne. – Allerede i dag har mange kommuner utfordringer med kapasitet og kompetanse og trenger å bli større og sterkere. Kommuner som slår seg sammen skal derfor fortsatt få gode økonomiske virkemidler, sier kommunalminister Monica Mæland.

I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 kommuner ha under 3000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre enn 5000 innbyggere. Det er derfor fortsatt behov for større og sterkere kommuner.

Kommunene har hatt svært gode økonomiske rammer de siste årene. I årene framover blir det flere eldre, lavere oljeinntekter, strammere økonomiske rammer og samtidig økte forventninger til velferdstjenestene. Det legger press på kommunene.

– Utfordringene vil ikke gå over. Nå må kommunene tenke på innbyggernes beste. Jeg er bekymret for at mange kommuner har små og sårbare kompetansemiljø. Vi trenger fagfolk som kan følge opp barnevernsbarna, de med psykiske problemer, barn med lærevansker og eldre med sammensatte utfordringer, sier Mæland.

Trenger større kapasitet

Regjeringen vil at innbyggerne i hele landet skal ha gode velferdstjenester. Da trengs det også god kapasitet og kompetanse der de bor. I dag mangler seks av ti kommuner psykologer og jurister.

– Som tidligere næringsminister er jeg også svært opptatt av at kommunene legger til rette for nye arbeidsplasser i privat sektor. Når 80 prosent av kommunene med under 5000 innbyggere har ett eller færre årsverk til samfunnsplanlegging, frykter jeg det blir lite kraft i kommunenes arbeid, sier Mæland.

Viderefører gulrøttene

I dag får kommunene som slår seg sammen utbetalt engangskostnader når det nasjonale vedtaket blir fattet og reformstøtte når sammenslåingen trer i kraft. Nå vil regjeringen slå sammen engangskostnader og reformstøtte og utbetale dette når sammenslåingen vedtas nasjonalt.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra kommuner om at det er behov for midler tidligere i prosessen. Det er viktig for kommunene å komme raskt i gang med det viktige arbeidet med å bygge en ny kommune. De vil derfor få utbetalt støtten allerede når det nasjonale vedtaket er gjort, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00