Historisk arkiv

Fortsatt solid kommuneøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i 2019. – Kommunene har hatt svært god inntektsvekst de siste årene. Dette kommuneopplegget legger til rette for at kommunene kan fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, rus og barnevern, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag legger kommunal- og moderniseringsministeren fram regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2019. Kommunene får mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner mer i frie inntekter i 2019.

– Vi vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet, slik at flere løftes opp og færre faller utenfor. Av de frie inntektene skal 200 millioner kroner gå til opptrappingsplanen for rus og 100 millioner kroner gå til habilitering og rehabilitering, sier Mæland.

Sterk vekst i perioden

Kommunene har de siste årene hatt sterk vekst og solide resultater. Veksten i frie inntekter har vært høyere enn i den rødgrønne perioden. Det har gitt kommunene handlingsrom til å styrke tjenestene til innbyggerne og planlegge for fremtiden.

– Regjeringen har prioritert kommunene og sikret en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det har gitt kommunene mulighet til å sikre bra og trygge barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helsetjenestene, sier Mæland.

Rekordfå ROBEK-kommuner

Det gode driftsresultatet de tre siste årene har gjort at antall kommuner i økonomisk ubalanse har gått kraftig ned. Vi har nå et rekordlavt antall kommuner i ROBEK, og ved utgangen av året vil vi trolig stå igjen med bare 13 kommuner i registeret.

–  Å ha orden på økonomien er viktig for å kunne tilby innbyggerne velferdstjenester. Jeg blir derfor veldig glad når jeg ser de nye tallene. Det er imponerende at så mange kommuner har greid å snu underskudd til overskudd, sier Mæland.

Rom for effektivisering

– Jeg vet at kommunesektoren effektiviserer, og  jeg forventer at kommunene fortsatt arbeider kontinuerlig med å fornye og forbedre tjenestene. Mange kommuner har også et stort potensiale for å bruke ressursene sine mer effektivt.

– Kommuner som tenker nytt og jobber smartere kan frigjøre ressurser som kan brukes til flere barnehageplasser, bedre skoler og økt kvalitet i eldreomsorgen, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00