Historisk arkiv

Hvordan påvirke velgere for at de skal bruke stemmeretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved stortingsvalget i 2017 ble det gjennomført eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Det ble blant annet sendt brev til velgere med innvandrerbakgrunn, som førte til et noe større oppmøte ved valget i denne gruppen.

– Vi ønsker at så mange som mulig bruker stemmeretten. Dette prosjektet gir oss nyttig informasjon vi vil ta med oss videre, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Eksperimentet var en oppfølging av tilsvarende forsøk utført ved lokalvalget i 2015. To av eksperimentene ble finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I den første gruppen av eksperiment ble det sendt brev til innvandrere med stemmerett i forkant av valget. Det andre eksperimentet var en kampanje med bruk av SMS som rettet seg mot alle velgerne.

Utsendelse av SMS hadde liten effekt, mens det var noe større oppmøte ved valget av innvandrere som fikk brev sammenlignet med innvandrere som ikke fikk brev.

– Vi vil nå bruke resultatene for å vurdere om tiltakene skal videreføres og utvides, sier Aase Marthe Horrigmo.

Resultatene av forsøkene i 2017 skiller seg fra dem i 2015 da effekten var mye større. En sannsynlig forklaring er at valgdeltakelsen ved stortingsvalg er generelt høyere enn ved lokalvalg. Det blir da langt færre hjemmesittere å mobilisere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00