Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny forskrift for fellesnemnda for Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Troms og Finnmark fylkeskommuner har bedt departementet endre sammensetningen av fellesnemnda, slik at begge fylkene får like mange representanter. – Jeg er glad for at Troms og Finnmark endelig skal samles og begynne på det viktige arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Første møtet i fellesnemnda holdes i Tromsø 17. desember kl. 11:00 i fylkeshuset i Troms. 

– Jeg ønsker å imøtekomme Troms og Finnmarks ønsker. Fellesnemnda er fylkeskommunenes eget organ, og når nå begge parter er enige om veien videre, mener jeg det er riktig å legge til rette for at arbeidet kan starte opp på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift som erstatter forskriften av 21. juni. I den nye forskriften står det at fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 19 medlemmer fra Finnmark.

– I tillegg har jeg på eget initiativ endret forskriftens § 3 slik at fylkeskommunene sammen kan vedta endringer i fellesnemndas arbeidsoppgaver og fullmakter. Nå er det opp til fylkeskommunene selv å ta styring og ansvar over arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen, sier Mæland.