Historisk arkiv

Ny satsing i Oslo indre øst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når områdeløftet på Tøyen avsluttes ved nyttår, erstattes det med en ny og forsterket områdesatsing i Oslo indre øst.

Fra venstre:  byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Jeg er glad for at vi er enige om å styrke arbeidet med å skape et godt og trygt nærmiljø i Oslo indre øst, og at vi sammen med lokale krefter skal utvikle nye tjenester som er tilpasset innbyggernes behov, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

En intensjonsavtale om et samarbeid i perioden 2019-2026 signeres i dag av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og byrådsleder Raymond Johansen.

I avtalen fremkommer det at satsingen skal innrettes med tre delprogram: Oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø.

– Vi bygger den nye Oslo indre øst-satsingen etter samme modell som Groruddalssatsingen, med bedre oppveksts- og utdanningstilbud- og flere jobbmuligheter. Resultatene har allerede begynt å vise seg i Groruddalen, og vi er optimistiske for hva vi kan få til i Oslo indre øst, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Samler alle områdesatsingene

Partene signerer i dag også en programbeskrivelse for Oslo sør-satsingen, som startet i 2018. Også denne satsingen skal innrettes med de tre delprogrammene.

– Etter mange års samarbeid med staten vet vi nå bedre hva som virker, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. Vi skal jobbe på lag med lokale krefter, og samarbeide bedre på tvers i kommune og stat når vi tar tak i de sammensatte problemene i disse områdene. Det virker!

Nærmiljøsatsingen i Oslo sør startet i januar 2018 og arbeidet med to områdeløft i delbydelene Holmlia syd og Bjørnerud er allerede i gang. I Oslo indre øst fortsetter nærmiljøinnsatsen på Tøyen, men nå er innsatsområdet utvidet til også å omfatte Grønland. Områdeløftene skal blant annet bidra til å skape gode møteplasser, fritidsaktiviteter for barn- og ungdom, trygge og gode boområder og inkluderende fellesskap.

– Både Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Gamle Oslo har utfordringer med høy arbeidsledighet og utenforskap. Men det er også mye positivt som skjer. Disse ressursene skal vi bygge videre på for å sikre at ungdom fullfører utdanning, at flere kommer i jobb og at folk kan ferdes i et trygt og godt nærmiljø, sier Monica Mæland.

Det skal også utvikles nye modeller for samarbeid med næringsliv, private aktører og frivillig sektor.

– Det er så mange gode krefter der ute og det finnes et enormt potensial i dette samarbeidet. Områdesatsinger er noe vi gjør sammen, og hvor kommunen er på lag! Kunnskapen som kommer fra områdesatsingene skal Oslo kommune bruke også i andre områder når vi planlegger fremtidens Oslo, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Sosiale entreprenører har mye å bidra med, og vi er svært interessert i å finne ut hvordan vi kan bruke dette i områdesatsingen, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner til Oslo sør-satsingen i 2019. Dette er omlag en dobling av de statlige midlene bevilget i 2018. I tillegg foreslår regjeringen å bruke omlag 30 millioner kroner til kriminalitetsforebygging i Oslo sør over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

I Oslo sør får politiet styrkede bevilgninger. Disse skal bidra til å utvikle en ny modell for samhandling mellom bydel og politi, med særlig vekt på å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljøer som begår kriminalitet.

Til Oslo indre øst-satsingen foreslår regjeringen å bevilge 35 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å bruke syv millioner til kriminalitetsforebygging i Oslo indre øst.

Oslo kommune foreslår å bevilge tilsvarende summer til de to satsingene. Midlene skal ses i sammenheng med tjenestene kommunen ellers produserer for å få varige virkninger.

Intensjonsavtale mellom staten og Oslo kommune om områderettet innsats i Oslo indre øst fra 2019 (pdf)