Historisk arkiv

Historisk arkiv

Fastsetter antall medlemmer i fellesnemnda for Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskriften for sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. – Nå er rammene klare slik at Finnmark og Troms kan starte arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen, sier kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fellesnemnda blir satt sammen av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. Dette tilsvarer sammensetningen som partene forhandlet seg fram til i avtalen av 15. februar. Etter inndelingsloven bør sammensetningen av fellesnemnda speile innbyggertallet i de to fylkeskommunen. 

–  Jeg ønsker å gi Finnmark større innflytelse enn innbyggertallet isolert sett skulle tilsi og har derfor tatt utgangspunkt i det partene selv har forhandlet seg fram til. Jeg legger til grunn for arbeidet i fellesnemnda at det blir tatt hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, sier Mæland. 

Forskriften fastsetter også fullmakter for fellesnemnda. Fellesnemnda får myndighet til å bestemme alle forhold som er nødvendig for at fylkeskommunen skal være operativ fra 1. januar 2020. 

– Nå er det viktig at fylkestinget i Finnmark så raskt som mulig velger medlemmer til fellesnemnda. De har et stort og viktig arbeid foran seg som skal sikre gode tjenester og en god utvikling i hele det nye fylket, sier Mæland.

Forskriften fastsetter også at det nye fylkestinget bestå av 57 medlemmer. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.