Historisk arkiv

Nye fylkesnavn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til navn på de seks nye fylkene som skal etableres fra 1. januar 2020. – For å legge til rette for en smidig gjennomføring av sammenslåingene, bør de nye fylkesnavnene fastsettes så raskt som mulig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår en ny bestemmelse i inndelingsloven om navn på fylkene som skal slås sammen 1. januar 2020. Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av tretten fylkeskommuner til seks fylkeskommuner fra 1. januar 2020.

– Det har vært et mål for meg at fylkestingene selv kommer fram til et navneforslag med god lokal forankring, sier Mæland.

Seks nye fylkesnavn

Bestemmelsen omfatter sammenslåingen av fylkeskommunene Vest-Agder og Aust-Agder, Buskerud, Akershus og Østfold, Telemark og Vestfold, Hordaland og Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark samt Troms og Finnmark.

Regjeringen foreslår at de seks nye fylkene skal ha følgende navn:
Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku. Videre foreslås det at Trøndelag fylke skal få et samisk parallellnavn, Trööndelage.

– Det nye navnet blir viktig når fylkeskommunene skal bygge en ny felles identitet. Hensynet til det kommunale selvstyret har veid tungt, men vi har også gått nøye gjennom Språkrådets anbefalinger om navnevalg. Når fylkeskommunene er blitt enige om et nytt navn og valgt skrivemåte, har dette vært avgjørende for regjeringen, sier statsråden.

Stort engasjement

Debatten om navn på de nye fylkene har engasjert mange, både lokalt og nasjonalt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt navneforslag fra både organisasjoner og privatpersoner.
– Det er svært mange som har engasjert seg i spørsmålet om navn på de nye fylkene. Nå er det opp til Stortinget å vedta hvilke navn fylkene skal ha, sier Mæland.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.