Historisk arkiv

Nye samiske veivisere utnevnt for 2018–2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Takk for at dere vil påta dere dette viktige vervet. Dere har både et spennende og et lærerikt år foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte de nye samiske veivisere på Riddu Riđđu–festivalen i Manndalen i Kåfjord i dag.

Samiske veivisere 2018
Det er en stor ære for meg å få lov til å få være med på å presentere årets samiske veivisere, sa Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen i Kåfjord kommune. Fra venstre Eli Karianne Vesterheim Hætta, Elle Karen Inga Skum, Anne Karin Olli, Vanja Tørresdal, og Maria Gunilla Påve Wilks. Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2018 – 2019 er:

  • Eli Karianne Vesterheim Hætta
  • Vanja Tørresdal
  • Maria Gunilla Påve Wilks
  • Elle Karen Inga Skum

– Samiske veivisere er et viktig prosjekt. Evalueringer viser at de som har fått besøk, har fått mer kunnskap. Lærere mener at veiviserne bidrar til å redusere fordommer. Det skal dere ta med dere. Dere er flinke – og gjør en forskjell, sa statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18–25 år for å bli samiske veivisere.

Ordningen administreres av Samisk Høgskole i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Direkte kontakt

Veiviserordningen er basert på at samisk ungdom selv skal formidle kunnskap om samisk kultur og om sin hverdag i direkte kontakt med andre ungdommer.

– Noen av dem dere møter, kan ingenting om samiske forhold. Noen har aldri møtt en same før. Vi vet at det finnes fordommer – i skolen som andre steder. Da er jeg glad for at dere er flere som kan snakke om de tingene dere opplever – både de fine opplevelsene og det som kanskje kan være vanskelig, sa Olli.

Du kan følge de samiske veiviserne på Facebook, Instagram og Snapchat.

Riddu Riđđu-festivalen er en årlig, internasjonal urfolksfestival og en stemme for verdens urfolk. Festivalen ble etablert i 1991 og har som mål å skape stolthet både for Kåfjord, det samiske samfunnet og verdens urfolk. 

 

Trine Skei Grande og Anne Karin Olli
Festivalsmil på Riddu Riđđu. Trine Skei Grande, kulturminister, og Anne Karin Olli, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy
Riddu Riđđu–festivalen
Riddu Riđđu Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy
Samiske veivisere
Årets og fjorårets samiske veivisere samlet. Fra venstre Anne-Marja Jannok-Joma, Maren Benedicte Storslett, Leif Henrik Halvari, Dan-Jonas Danielsen Sparrok, Anne Karin Olli, Vanja Tørresdal, Elle Karen Inga Skum, Eli Karianne Vesterheim Hætta, Maria Gunilla Påve Wilks. Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy

Les også: