Historisk arkiv

Rammene for nye Hamarøy og nye Narvik er nå på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskriftene, som blant annet fastsetter nye kommunenavn, og grensefastsettelsen er en oppfølging av vedtaket i Stortinget 8. juni 2017. 

Der ble det besluttet å dele Tysfjord kommune i Nordland.

Nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen kommuner, og sørvestsiden sammen med Hamarøy kommune.

De to nye kommunene skal hete Narvik kommune og Hamarøy kommune.

Den vedtatte kommunegrensen mellom de to nye kommunene er i tråd med alternativ D i utredningen til Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har hatt en grundig prosess, og fått mange innspill til hvor den nye kommunegrensen bør gå. Vi har nå fattet et vedtak som jeg mener ivaretar de ulike hensynene i saken på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kraftverk i Sørfjorden

Vedtaket vil medføre at Nordkraft AS sitt kraftverk i Sørfjorden og Sørfjord Vindkraftverk, som er under etablering, blir liggende i nye Hamarøy kommune.

– Departementet har også tatt hensyn til Sametingets vurdering av ivaretagelse av samiske interesser, sier statsråden.

Forvaltningsområdet for samisk språk

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme nye Hamarøy kommune i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. januar 2020.

I dag er Tysfjord kommune den eneste lulesamiske kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk. Tysfjord og Hamarøy har inngått en intensjonsavtale om at de ved sammenslåing ønsker å bli en kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Jeg er opptatt av å sikre lulesamenes videre språkrettigheter. Det er derfor viktig at nye Hamarøy kommune blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk når Tysfjord kommune opphører fra 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Departementet vil også, sammen med Sametinget, ta initiativ til dialog med kommunene for å finne gode løsninger for lulesamene på nordøstsiden av Tysfjorden.

– Samiske språkbrukere skal ikke komme dårligere ut som følge av kommunereformen, sier Mæland.

Lulesamisk er et sterkt truet språk. I senere år har imidlertid språket hatt en positiv utvikling. En samisk språkundersøkelse viste at flere unge bruker lulesamisk i dag enn hva tilfelle er for foreldregenerasjonen.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i og på samisk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00