Historisk arkiv

Regjeringen gir støtte til tre nye kvenske språksentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– I tillegg styrker vi arbeidet med kvensk språk i Troms med støtte til etablering av et språksenter i Kvænangen, sier Mæland.

2,56 millioner kroner

Over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur blir det gitt totalt 2,56 millioner kroner til tre kvenske språksentre, i Vadsø og Porsanger i Finnmark og Kvænangen i Troms.

Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021)

I det kvenske miljøet har det i mange år blitt lagt ned en stor innsats for å bevare og styrke det kvenske språket.

Regjeringen har fulgt opp med Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021).

I tillegg til de tre nye språksentrene i Kvænangen, Porsanger og Vadsø er det fra før to kvenske språksentre i Storfjord og Nordreisa.

Aktiviteter for voksne og barn

Arbeidet med å styrke kvensk språk er en prosess over tid.

De kvenske språksentrene i Troms og Finnmark har en viktig rolle i dette arbeidet.

Språksentrene bidrar på ulike måter til å styrke språket, avhengig av lokale forhold og behov.

Sentrene har gjerne aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Ofte jobber de med voksenopplæring, bidrar til læremiddelutvikling, har ulike språk- og kulturarrangementer og kurs.

Sentrene har også aktiviteter knyttet til språk og kultur rettet mot barn og unge.

– Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer, sier Monica Mæland. 

 

Rejeerinki anttaa kuurttoo kolmele uuele kväänin kielisentterille

– Kielisentterillä oon rohki tärkkee tehtäävä ko vahvistethaan uhattuu kieltä paikalisessa samfynnissa. Sen tähen iloittemma ette rejeerinki nyt anttaa kuurttoo siihen ette perustethaan kaksi uutta kväänin kielisentterii Finmarkussa, missä aijemin ei ole ollu tämmöissii sentteriitä, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

– Lisäksi vahvistamma työtelyy kväänin kielen kans Tromssassa sillä tavala ette kuuroma kielisentterin perustamista Naavuonossa, sannoo Mæland.

2,56 miljuunaa kruunuu

Kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostista annethaan yhtheensä 2,56 miljuunaa kruunuu kolmele kväänin kielisentterille mikkä perustethaan Vesisaarheen ja Porsankhiin Finmarkussa ja Naavuonhoon Tromssassa.

Moolisuuntainen plaana kväänin kieltä varten (2017-2021)

Kväänimiljöössä oon jo monen vuoen aijan työtelty ahkerasti ette säilytethään ja vahvistethaan kväänin kielen. Rejeerinki oon kuoranu tätä työtä ja tehny Moolisuuntaisen plaanan kväänin kieltä varten Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021).

Näitten kolmen kielisentterin –  Naavuonossa, Porsangissa ja Vesisaaressa ­– lisäksi oon jo olemassa kväänin kielisentterit Omasvuonossa (Storfjord) ja Raisissa (Nordreisa).

Aktiviteettii raavhaile ja lapsile

Se oon pitkäaikhainen prosessi ko työtelhään kväänin kielen vahvistamisen etheen.

Tromssan ja Finmarkun kväänin kielisentteriilä oon tärkkee rooli tässä työssä.

Kielisentterit saatethaan monela tavala auttaat vahvistamhaan kieltä, se riippuu siitä kummoiset olot ja tarpheet oon.

Sentteriissä freistathaan laittaat aktiviteettii monile ikäjoukoile.

Usseesti sentteriissä työtelhään raavhaittenopetuksen kans, tehhään oppineuvoi, laitethaan monenlaissii kieli- ja kulttuuritapattummii ja kursii.

Sentteriissä oon kans kieli- ja kulttuuriaktiviteettiita lapsile ja nuorile.

– Mie toivon ette nämät kolme uutta kielisentterii inspireerathaan usseemppii oppimhaan kielen ja innostethaan niitä kukka jo saatethaan kielen, pitämhään sitä vielä enämen, sannoo Monica Mæland.