Historisk arkiv

Sender forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sende forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss på høring.

- Når vi nå sender planforslaget på høring, er dette en milepæl i planleggingen av et historisk samferdselsprosjekt som vil knytte øst og vest tettere sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen besluttet i august 2015 at videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble traseen over Helgelandsmoen valgt. Etter dette har arbeidet med reguleringsplanen pågått for fullt, og nå foreligger altså fellesprosjektets konkrete forslag til hvordan veg og bane skal bygges.

Det er et omfattende planmateriale som nå sendes på høring. I løpet av kort tid vil Bane NOR og Statens vegvesen blant annet sende ut mer enn 3000 brev og brosjyrer til grunneiere, frivillige lag og organisasjoner. Alle høringsdokumentene blir tilgjengelige på fellesprosjektets hjemmesider, og det vil bli gjennomført en rekke åpne møter og andre informasjons- og medvirkningstiltak. For at alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, har departementet bedt om at høringsfristen settes til minst åtte uker.

- Dette er en viktig milepæl i vårt arbeid med å realisere Ringeriksbanen og ny E16. Ringeriksbanen kommer til å redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med om lag én time. Dette vil realisere en helt ny reisehverdag. Banen vil knytte bo- og arbeidsmarkedene på Ringerike og i Oslo tettere sammen, i tillegg til å gjøre togtransport mer konkurransedyktig på reiser mellom Norges to største byer. Ikke lenge etter at vi overtok, valgte vi å prioritere Ringeriksbanen som den fjerde InterCity-strekningen på Østlandet. Fram til nå har vi flere hundre millioner kroner på planlegging av banen. Ideen om Ringeriksbanen er over 150 år gammel. Denne regjeringen skal realisere et prosjekt som tidligere regjeringer bare har pratet om. Dette viser at vi mener alvor med jernbanesatsingen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Vi viser i denne saken at det er mulig å kombinere høye krav om rask fremdrift med god medvirkning og lokal forankring. Med bruk av statlig reguleringsplan ligger vi godt an i forhold til regjeringens mål om en halvering av planleggingstiden, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Samferdselsdepartementets pressevakt og pressetelefon: 919 14 777