Forsiden

Historisk arkiv

Statsbygg er statens beste lærebedrift 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Statsbygg har i løpet av to år mangedoblet antallet lærlinger. Staten skal gå foran i arbeidet med å rekruttere lærlinger, og Statsbygg er et eksempel til etterfølgelse for andre statlige virksomheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun delte i dag ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2018 til Statsbygg.

Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen med diplom og blomster, sammen med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og 5 lærlinger
Foto: Gjermund Jappée / Statsbygg

Statsbygg har fått på plass en ordning for lærlinger i byggdrifterfaget og dermed mangedoblet antallet lærlinger totalt. I dag er det 11 lærlinger i byggdrifterfaget fordelt på ulike regioner i Norge. Siden 2007 har de kontinuerlig hatt to lærlinger i IKT- og servicefaget.

Prisen for beste statlige lærebedrift ble etablert i 2016. Hensikten med utmerkelsen er å løfte frem gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger, fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og å gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent. Prisen skal også fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver.

– Statlige virksomheter skal være attraktive arbeidsplasser for unge arbeidstakere. De raske forandringene i samfunnet tvinger fram omstilling i arbeidslivet. Vi trenger flere ben å stå på. Vi trenger flere fagarbeidere, og vi vet at kunnskap og kompetanse er avgjørende for å lykkes. Derfor er det så viktig å rekruttere lærlinger som skal få den kompetansen vi har bruk for i årene fremover, sier Monica Mæland.

Juryens begrunnelse

Statsbygg er utpekt til årets vinner fordi de på en spesielt god måte har lagt til rette for gode læringsforhold for alle lærlingene sine. Statsbygg har etablert en egen satsing på lærlinger i byggdrifterfaget, som nå er spredt til bedriftens fem regionkontor. Tilsammen har dette bidratt til at Statsbygg har mangedoblet antallet lærlinger i løpet av to år.

Juryen fremhever blant annet dette om Statsbyggs lærlingarbeid:

  • Målrettet innsats for å rekruttere lærlinger innen flere ulike lærefag
  • Solid satsing på å skape gode læringsforhold for lærlinger i ulike regioner
  • Initiativ til å opprette juniorstillinger for å synliggjøre lærlingenes kompetanse etter endt læretid i Statsbygg.

– Regjeringen vil løfte frem arbeidet med å rekruttere flere lærlinger til statlige virksomheter. Det er viktig for at flere unge skal få fullført utdannelsen sin og for at vi skal få bygget god kompetanse. Derfor må alle bidra i en felles innsats. Vi gleder oss over gode resultater i dette arbeidet, slik vi har sett i Statsbygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Om prisen

Statsbygg var nominert til årets statlige lærebedrift sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Prisen for årets statlige lærebedrift er 10 000 kroner og et diplom.

Juryen har bestått av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat).

Som vinner av 2017-prisen ble Universitetet i Bergen invitert til å være tilstede ved overrekkelse av årets pris.

Lærlinger i staten

Det har vært en liten økning i antall lærlinger i staten, fra mars til september 2017, var det en økning på rundt 7 prosent. I september 2017 var det noe i overkant av 1000 lærlinger i staten.

– I 2013 hadde fem departementer åtte lærlinger til sammen. Nå er 16 lærlinger fordelt på 13 departementer. Jeg er glad for at vi har flere lærlinger enn før, men vi må bli enda bedre, sier Mæland.

Selv om det er bra at staten tar inn flere lærlinger, er de fortsatt ikke like flinke som kommunal og privat sektor. Mens kommunal og privat sektor har rundt 1,6 lærlinger per 100 ansatte, har staten mindre enn 1 lærling per 100 ansatte.  Kommunal- og moderniseringsministeren forventer at staten tar et større ansvar i årene som kommer.

– Når vi mener at flere skal ta yrkesfaglig utdanning og få fagbrev, så må vi vise at vi mener alvor. Da er det viktigste vi kan gjøre å sørge for at lærlingene får læreplass. Det er opp til hvert enkelt departement og etat å avgjøre eget behov, men jeg vil oppfordre flere til å ta inn nye lærlinger i årene som kommer, sier Monica Mæland. – Vi skal etablere et opplæringskontor for statlige virksomheter i Nord-Norge for å gjøre lærlingordningen kjent i hele landet, og vi er ellers godt i gang med å utarbeide flere gode tiltak som skal bidra til å øke antallet lærlinger i staten.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00