Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sammenslåingen av fylkeskommuner får konsekvenser for valgordningen ved stortingsvalg. Regjeringen foreslår derfor endringer i valgloven. – Forslagene innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det er grunnlovsfestet at vi skal ha 19 valgdistrikter i Norge, mens det i valgloven står at det er fylkene som utgjør valgdistriktene. Regjeringen fremmer derfor en proposisjon med forslag til endringer i valgloven som gjør at stortingsvalget kan gjennomføres med 19 valgdistrikter. 

– Dette er en løsning som sikrer forutsigbarhet i valggjennomføringen. Det er satt ned et lovutvalg som utrede ny valglov og som blant annet skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Stortinget skal vedta ny valglov før stortingsvalget i 2025 etter at valglovutvalget har levert sin utredning.

Opprettholde fleksibiliteten for hvordan partiene organiserer seg

Endringer i kommune- og fylkesstrukturen framover gjør at de politiske partiene har et behov for mer fleksibilitet når det gjelder hvilket partiledd som stiller liste.

Departementet fremmer derfor også et forslag om endring av valglovens bestemmelser om hvem som kan skrive under på listeforslag, samtidig som kravet til lokal forankring opprettholdes.

– Vi ønsker å opprettholde partienes fleksibilitet til å organisere seg slik de vil i den nye fylkesstrukturen, uavhengig av hvilket valgdistrikt de stiller til valg i, sier Mæland. 

Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Departementet vil fastsette to forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer.

– For kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer, skal valget gjennomføres som om endringene har skjedd. Når de nye kommunene og fylkene trer i kraft 1. januar 2020, vil de allerede ha nye folkevalgte som representerer de nye enhetene,  sier Mæland.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.