Historisk arkiv

Vedtar grensejustering mellom Ørsta og nye Volda kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Ørsta og nye Volda kommuner endres slik at grunnkretsen Bjørke og Viddal flyttes fra Ørsta til nye Volda kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

– Det er en mangeårig tradisjon for at innbyggere i Bjørke og Viddal går i barnehage og på skole i Volda og Hornindal, siden disse ligger mye nærmere enn tilsvarende tjenester i Ørsta. Med grensejusteringen vil innbyggerne få demokratisk påvirkning på tjenestetilbudet i kommunen som leverer tjenestene. De får også kortere avstand til alle typer kommunale tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Grensejusteringen omfatter 115 innbyggere, og utredningen ble satt i gang etter initiativ fra enkelte av innbyggerne. Innbyggerne har vært delt i synet på hvilken kommune de ønsker å tilhøre. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utredet saken på oppdrag fra departementet, og anbefalte at grensejusteringen blir vedtatt. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Kortere reisetid

Bjørke og Viddal ligger innerst i Hjørundfjorden i Ørsta kommune, og innbyggerne må kjøre gjennom store deler av Volda kommune for å komme til resten av Ørsta kommune. Den nye Kvivsvegen (E39) har endret kommunikasjonsforholdene i området, og knyttet Bjørke og Viddal sterkere til Volda og Hornindal. Fra Bjørke og Viddal er det kortere reisetid til alle kommunale tjenester og sentrum i både dagens Hornindal og Volda kommuner, enn det er til Ørsta.

– Grensejusteringer skal først og fremst være et verktøy for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av kommunale tjenester. Grensejusteringen for Bjørke og Viddal oppfyller dette, sier Mæland.

Endringen vil skje fra 1. januar 2020, samtidig som den nye kommunen av Volda og Hornidal trer i kraft.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00