Historisk arkiv

Vedtar grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Sauherad og Notodden kommuner blir justert slik at grunnkretsene Angard og Hjuksebø blir flyttet fra Sauherad til Notodden kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

– Begge kommunene er enige om å justere grensen slik at innbyggerne i dette området i fremtiden vil tilhøre Notodden kommune. Jeg vil berømme Sauherad kommune for å ha fattet et fremtidsrettet vedtak som tar innbyggerne i dette området på alvor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Vedtaket innebærer at 466 innbyggere i Angard og Hjuksebø grunnkrets bytter kommune fra Sauherad til Notodden kommune.

Innbyggerinitiativ

Da sammenslåingen av Bø og Sauherad kommune til nye Midt-Telemark kommune ble vedtatt, søkte Sauherad om utredning av en justering av grensen mellom Sauherad og Notodden. Initiativet kom opprinnelig fra innbyggerne i Hjuksebø-området.

Resultatet av innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i utredningsarbeidet viser at 85 prosent av innbyggerne i området er positive til å bli en del av Notodden kommune. Undersøkelsen viser også at innbyggerne der har større tilknytning til Notodden enn Bø. Innbyggerne orienterer seg i denne retningen i hverdagen og benytter seg av mange tilbud i Notodden kommune.

Sauherad kommune fattet vedtak om å overføre de to grunnkretsene. Notodden kommune fattet vedtak om at de slutter seg til dette. Fylkesmannen anbefalte også en slik grensejustering.

Departementet har derfor vedtatt å overføre de to grunnkretsene Angard og Hjuksebø fra Sauherad til Notodden kommuner, i tråd med kommunenes egne vedtak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00