Historisk arkiv

Vedtar ikke grensejustering mellom Stranda og nye Fjord kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å ikke endre grensen mellom Stranda og nye Fjord kommuner.

Stordal og Norddal kommuner ble i 2017 vedtatt slått sammen til nye Fjord kommune fra 1. januar 2020. Etter sammenslåingsvedtaket ble det utredet to mulige grensejusteringer mellom Stranda og nye Fjord kommune, for henholdsvis Liabygda i Stranda kommune og bygdene Norddal og Eidsdal i Norddal kommune. Departementet har nå vedtatt at grensene ikke skal endres.

– En grenseendring for bygdene Norddal og Eidsdal ville vært en deling av Norddal kommune. Når saken nå er avgjort vil dette skape ro for Norddal og Stordal. Nå kan de bruke ressursene på det viktige arbeidet med å bygge en ny kommune til det beste for innbyggerne i alle deler av den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har utredet sakene på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen anbefalte at departementet ikke endret grensene for Liabygda, men at grensene ble justert for Norddal og Eidsdal. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00