Historisk arkiv

124 millioner kroner til lønnsom digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Difi har avgjort årets tildeling av midler gjennom Medfinansieringsordningen for små og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter. 13 prosjekter får tilsagn om totalt 124,4 millioner kroner.

– Alle prosjektene som får midler gjennom Medfinansieringsordningen vil gi mer effektiv bruk av offentlige ressurser og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor. Dette er en lønnsom ordning for samfunnet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. 

I løpet av de fire årene ordningen har eksistert, har staten bidratt med over 460 millioner kroner til finansiering av 53 prosjekter. 

– De 337 millionene som er fordelt de tre foregående årene kan gi en innsparing i offentlig sektor på 713 millioner kroner årlig. I tillegg vil det komme betydelige innsparinger for samfunnet som helhet, sier Astrup.

De 13 prosjektene som får støtte i år har beregnet en samfunnsmessig nytte på hele 6,5 milliarder kroner over ti år.

Årets søknader viser et stort mangfold tematisk og hvem prosjektene vil gi nytte for.

DigiHelsestasjon er ett av prosjektene som får midler i år. Prosjektet får 15 millioner kroner, og har beregnet gevinsten for samfunnet til 800 millioner kroner over ti år.

– Dette er en gangetabell jeg kan like, sier Astrup.

DigiHelsestasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for eHelse og Oslo kommune, Bergen, Stavanger og Haugesund. Prosjektet vil gi sikker digital dialog med helsestasjoner og blant annet gjøre det mulig å bestille timer og se prøvesvar på nett.

Kajsa Liljefors, Maren Ekeland Østerhus og digitaliseringsminister Nikolai Astrup
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møtte Maren Ekeland Østerhus med seks uker gamle Oda og Kajsa Liljefors på Grorud helsestasjon der de fikk høre om hvordan dialogen med helsestasjonen skal digitaliseres.

– Det blir etter hvert slutt på innkallinger per post. Brev og skjemaer blir erstattet med digitale løsninger på helsenorge.no. Både brukerne og kommunene vil tjene på dette tiltaket, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00