Forsiden

Historisk arkiv

DSS er statens beste lærebedrift i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva de har fått til, og gleder oss til å følge dem i tiden som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Monica Mæland overrekker prisen
Monica Mæland overrekker prisen

Hun deler i dag ut prisen beste statlige lærebedrift 2019 til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

DSS har tatt inn 14 lærlinger i virksomheten, og har de siste årene etablert en solid satsing på sikkerhetsfaglærlinger. 12 lærlinger arbeider blant annet med å beskytte ansatte i departementene mot uønskede hendelser, forebygge kriminell adferd og planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak. I tillegg har DSS én lærling i IKT-servicefag og én i mediegrafikerfag. Virksomheten har ansatt flere tidligere lærlinger i faste stillinger.

– I Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) tar hele organisasjonen ansvar for oppfølging av lærlingene. Dette er forbilledlig og et eksempel til etterfølgelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen fremhever blant annet at DSS har gjort en solid innsats for å få på plass en satsing på sikkerhetsfaglærlinger, og at de er godt representert på mange arenaer for å fremme DSS som en attraktiv arbeidsgiver.

Andre nominerte til årets pris var Sørlandet Sykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Domstoladministrasjonen.

Prisen for beste statlige lærebedrift ble etablert i 2016. Hensikten med utmerkelsen er å løfte fram gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger, og gjøre arbeidet med lærlinger i staten bedre kjent. Prisen skal også fremme staten som en attraktiv arbeidsgiver og bidra til å øke antallet lærlinger. Prisvinneren mottar 10 000 kroner og et diplom.

Lærlinger i staten

I oktober 2018 var det litt over 1000 lærlinger i staten, noe som var en svak økning siden 2017. Mæland mener likevel at vi fortsatt har en vei å gå.

– Hvert år er det flere tusen ungdommer som ikke får læreplass. Det betyr at viktige ressurser forblir ubrukt og fremtidig arbeidskraft går tapt. Vi må alle ta et ansvar for at statlige virksomheter rekruttere flere lærlinger, sier Mæland.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00